Privaatsustingimused

Veebilehe storytelling.ee jaoks on oluline Teie privaatsus ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võin Teie kohta koguda, kui külastate veebilehte storytelling.ee Minu veebisaiti kasutades nõustute, et kogun ja kasutan Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovin Teile selgitada, milliseid andmeid ma kogun, kuidas neid kasutan ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub ainult minu veebilehele ja selle külastajatele.

Teie andmete töötleja on: 

Kristiina Kaldre
e-post: kristiina.kaldre@gmail.com
telefoninumber:
+327 5656 5668

Kogun ja töötlen teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Küpsised

Veebilehti storytelling.ee ei kasuta “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid ma kogun

Teie isiklikud andmed võivad jõuda minuni järgmistel viisidel:

 • Kui kontakteerute minuga telefoni või e-posti teel

Isikuandmed

Küsin Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes minuga ühendust või külastades minu veebilehte, on võimalik, et jagate järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

Kuidas ma Teie andmeid kasutan

Kogutud informatsiooni võin kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
 • Teile informatsiooni saatmisel ja teenuste kohta tagasiside palumisel
 • Eesmärgiga parandada teenuse kvaliteeti
 • Et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust
 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate minuga ühendust
 • Arve väljastamiseks

Millistel juhtudel on võimalik, et jagan Teie andmeid

 • Olen kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus.

Teie isikuandmete säilitamine

Säilitan Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitan ja kasutan Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui pean Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Kui arvate, et olen rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovid esitada kaebuse, palun võtke minuga ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurin Teie kaebust viivitamata ja vastan teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtan. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitseõigused

Soovin olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

 • Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
 • Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksin Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksin andmeid, mis on Teie arvates puudulikud.
 • Kustutamisõigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist.
 • Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda Teie isikuandmete kasutamise piiramist.
 • Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine.
 • Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksin kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on minu jaoks oluline, kuid ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi annan endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa ma tagada nende täielikku turvalisust.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on mul õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudan ma selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate minu veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitlen me seda kui Teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 31/12/2023

Scroll to Top